Home / Algemene voorwaarden

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Wij zijn:
Ziningin.be, een activiteit van Advice2results BVBA
Eksterveldlaan 45
B-2820 Bonheiden
E-mailadres: info@ziningin.be
Telefoonnumer: 015557131
Ondernemingsnummer: KvK Mechelen 0643.794.740
BTW: BE 06453.794.740
Bankrekeningnummer:
Advice2results: BE04 7370 4459 9431
Ziningin.be: BE81 7360 4355 8724
Vergunning ethylalcohol en alcoholische dranken nr. 0643794740HAL7

 

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
1. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling niet uitvoeren.
2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, krijg je geen toegang tot de webwinkel.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, weigeren we deze bestelling.
3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
4. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelling bevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen. 

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling 

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden de betalingsmiddelen die aangegeven zijn op de website. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering uit de aangeboden opties vermeld op de website. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel   4 – Herroepingsrecht

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de dag na de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen in de originele ongeopende staat en in de originele verpakking, voldoende beschermd om onbeschadigd bij ons toe te komen. De kosten voor het terugsturen betaal je zelf. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via bank overschrijving.
2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Het risico van het terugzenden van de goederen en het bewijs ervan is volledig voor jouw rekening.
4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Onze dranken dienen bovendien steeds op een donkere, koele en droge plaats bewaard te worden. Dranken waarvan het zegel is geopend of reeds zijn geopend kunnen niet worden teruggestuurd op basis van artikel VI.53, 5° Wetboek Economisch Recht , net zoals dranken die niet correct werden bewaard overeenkomstig de gebruiksaanwijzing in dit artikel. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Hiervoor kan je gebruik maken van dezelfde aangeboden verzendingsdienst die gebruikt werd voor de levering.
6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@ziningin.be of via de post aan ziningin.be, Eksterveldlaan 45, B-2820 Bonheiden. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  - Aan ziningin.be – Advice2results BVBA, Eksterveldlaan 45, B-2820 Bonheiden of via e-mail aan info@ziningin.be  
hier dient U Uw naam, adres, telefoonnummer  en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen:
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:
Fax:
E-mail:
  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  - Naam/Namen consument(en)
  - Adres consument(en)
  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  - Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Artikel   5 – De prijs

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW of accijnstarieven.
2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel   6 – Betaling

1. Wij aanvaarden alleen voorafbetaling voor verkopen via onze website. Hiervoor worden enkel de op onze website voorziene betaalmodules gebruikt worden. Voor bepaalde betaalmiddelen (zoals credit cards of Paypal) kunnen er bijkomende kosten worden aangerekend. Deze worden steeds opgegeven in het winkelmandje en voor de bevestiging van de bestelling.
2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. De wettelijke garantie geldt nooit voor incorrect gebruik van de goederen, ongevallen, de beschadiging van de goederen ingevolge het niet naleven van de bewaarinstructies,…
3. Indien je bij de levering vaststelt dat de goederen beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de geplaatste bestelling, dien je dit binnen de 24h na ontvangst hiervan per e-mail aan info@ziningin.be te melden met een duidelijke motivatie zodat wij eventuele vergissingen kunnen rechtzetten of  bij beschadiging tijdens het transport  onze rechten kunnen vrijwaren  ten opzichte van de verzendingsfirma.
4. Vragen over onze producten, kan je richten aan info@ziningin.be 

Artikel   8 – Levering en uitvoering

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in meer in voorraad is, wordt dit gemeld op de webshop. Indien je ervoor kiest artikelen te bestellen die niet voorradig zijn, informeren wij u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
3. Leveringen gebeuren in principe ten laatste binnen de 5 werkdagen via de gekozen leveringsopties die vermeld zijn en kunnen geraadpleegd worden op de web winkel
4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug via overschrijving.
5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@ziningin.be. Opgelet: dranken waarvan het zegel is verbroken of reeds geopend zijn kunnen niet worden teruggestuurd.
RETOURFORMULIER 
(dit formulier alleen invullen om artikelen naar ons terug te sturen)
Aan:  ziningin.be – Advice2results BVBA, Eksterveldlaan 45, B-2820 Bonheiden of via e-mail aan info@ziningin.be 
hier dient U Uw naam, adres, telefoonnummer  en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen:
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:
Fax:
E-mail:
  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) de volgende goederen zullen terugsturen
  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  - Naam/Namen consument(en)
  - Adres consument(en)
  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  - Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Overmacht 

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@ziningin.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 
2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht
3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr